District & Sessions Court
UT of Dadra and Nager Haveli
Silvassa
List of District & Session Judge
Sr.No Name of the Hon'ble Judges Period
From To
1. Shri C. G. Bhatt 01-07-1965 08-10-1976
2. Shri R. P. Salvi 19-10-1976 -
3. Shri N. V. Sasvadkar - 29-11-1979
4. Shri B. L. Naik 29-11-1979 26-02-1982
5. Shri N. S. Mandhane 01-03-1982 12-12-1983
6. Shri R. G. Sindhkar 12-12-1983 31-07-1985
7. Shri B. G. More 31-07-1985 23-06-1986
8. Shri S. V. Joshi 23-06-1986 01-09-1989
9. Shri M. V. Gorwadkar 01-09-1989 31-03-1992
10. Shri R. M. Bapat 31-03-1992 28-07-1992
11. Shri S. P. Kulkarni 08-07-1992 11-12-1992
12. Shri V. R. Datar 02-02-1993 09-12-1994
13. Shri J. A. Patil 09-12-1994 01-01-1996
14. Shri N. V. Dabholkar 01-03-1996 31-08-1996
15. Shri P. B. Gaikwad 01-09-1996 31-10-1998
16. Shri P. N. Kashalkar 20-11-1998 28-12-1999
17. Shri G. D. Parekh 08-01-2000 12-07-2001
18. Shri K. J. Paratwar 18-09-2000 31-12-2000
19. Shri S. S. Patil 18-06-2001 30-12-2003
20. Shri J. H. Bhatia 08-08-2001 07-10-2003
21. Shri V. R. Kinganokar 08-10-2003 02-01-2004
22. Miss I. K. Jain 02-01-2004 24-04-2006