District & Sessions Court
UT of Dadra and Nager Haveli
Silvassa
List of Civil Judge(Senior Division) &
Chief Judicial Magistrate
Sr.No Name of the Hon'ble Judges Period
From To
1. Shri H. T. Chattwani 01-07-1968 -
2. Shri B. N. Dongre - -
3. Shri K. M. Desai - -
4. Shri D. H. Thakkar - -
5. Shri A. A. Moosa - -
6. Shri F. N. Velati 09-05-1977 24-06-1979
7. Shri S. H. Shaikh - -
8. Shri P. Sundarrajan 10-08-1981 -
9. Shri M. N. Gilani 05-07-1982 11-10-1985
10. Shri K. B. Katke 11-10-1985 20-03-1989
11. Miss I. K. Jain 20-03-1989 10-07-1992
12. Shri A. S. Saiyed 16-07-1992 10-06-1994
13. Shri P. N. Mehta 13-06-1994 31-05-1997
14. Shri P. J. Shah 16-06-1997 31-03-1999
15. Shri I. B. Shaikh 28-06-1999 10-10-2003
16. Shri D. S. Mendhe 20-10-2003 07-01-2005
17. Shri S. G. Girdhari 20-01-2005 30-05-2009
18. Shri P. A. Singh 08-06-2009 11-02-2013
19. Shri R. S. Patil(Bhosale) 18-03-2013 23-05-2016
20. Kum. Surabhi K. Sahu 24-05-2016 06-02-2018
21. Shri. Y.S Paithankar 28-05-2018 Till Date